вівторок, 13 квітня 2021 р.

З А Х И С Т У К Р А Ї Н И 10 КЛАС (ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ)

 

«Захист України» 10 -й клас 

 Розділ VІІ. Основи цивільного захисту

Тестові завдання до розділу . «Основи ЦЗ» (10 клас).                     

ВІДПОВІДІ НАДІСЛАТИ ДО 16.04.2021

 Вайбер   067 877 33 24 

елекртонна пошта 380678773324@ukr.net   

Тема 2. Надзвичайні ситуації природного, техногенного, воєнного і соціально-політичного характеру.

Урок 3. Надзвичайні ситуації, які характерні для регіону, їх наслідки для життєдіяльності населення та суб’єктів господарювання.

Мета для учня:

Знаннєвий компонент: розуміє, які характерні для регіону НС, їх наслідки для життєдіяльності населення та суб’єктів господарювання.

Діяльнісний компонент: наводить приклади виникнення надзвичайних ситуацій в Україні та за її межами; потенційно небезпечні об’єкти міста (району).

Ціннісний компонент: пояснює негативний вплив надзвичайних ситуацій на довкілля  та життєдіяльність людини.

I. Актуалізація опорних знань і умінь учнів.

Пригадайте:

1. Уражаючи факторами  ядерного вибуху.

2. Види ядерного вибуху за потужністю.

3. Класифікацію бойових отруйних речовин.

II. Мотивація навчальної діяльності.

Поміркуйте й скажіть, чи є у вашому місті (селі) потенційно небезпечні об’єкти? Чи можна попередити виникнення НС пов’язаних з ними?

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

Використовуючи презентацію вчителя та підручник § 43 опрацювати урок за таким планом:

Вивчення можливих надзвичайних подій, характерних для певної місцевості, дає змогу диференційовано й спрямовано братися до розробки та здійснення заходів, які можуть пом’якшити наслідки аварій, катастроф та стихійного лиха.

1) Потенційно небезпечні та небезпечні об’єкти нашого регіону?       (прочитати підручник с.198)

2) Надзвичайні ситуації природного характеру, які характерні для нашого регіону:  (слайди №№ 3, 4)

- землетрус підземні поштовхи у земній корі;        (слайд № 5)

- град – частинки льоду;                                       (слайд № 6)

- ураган – це вітер силою 12 балів за шкалою Бофорта;  (слайд № 7)

- смерчсильний вихор;                          (слайд № 8)

- повіньстихійне лихо;                        (слайд № 9)

- блискавкаелектричний розряд між хмарами або між хмарою і землею. (слайд № 10)

- лісова пожежастихійне лихо;                   (слайд № 11)

- снігові замети;                                              (слайд № 12)

- специфічним стихійним лихом є засуха; ;         (слайд № 13)

3) Надзвичайні ситуації техногенного характеру, які характерні  для нашого регіону: (слайд № 14)

- автомобільні аварії;                                                ( слайд № 15)

- аварії і катастрофи на залізничному транспорті;  ( слайд № 16)

- пожежі;                                                                                   ( слайд № 17)

- можливе  радіаційне забруднення  нашого регіон;       (слайд № 18)

- аварії з викидом СДОР;                             (слайд № 19)

4) Надзвичайні ситуації  соціально-політичного характеру .   (слайд № 20)

5) Епідемії - масове, прогресуюче за часом і в просторі в межах визначеного регіону розповсюдження інфекційної хвороби людей,

IV. Закріплення матеріалу.

Скласти опорний конспект за планом уроку та надіслати для перевірки.

Презентація надана на платформі Google classroom до уроку 3. Надзвичайні ситуації, які характерні для регіону, їх наслідки для життєдіяльності населення та суб’єктів господарювання.    (файли презентації для перегляду додаються).

Презентація до уроку 3. Надзвичайні ситуації, які характерні для регіону, їх наслідки для життєдіяльності населення та суб’єктів господарювання.

   


 
Тестові завдання до розділу . «Основи ЦЗ» (10 клас). 

1. Цивільний захист - це державна система органів управління, сил і засобів, що

створюється для:                               

а) завдання противнику авіа ударів, стихійних лих і аварій та катастроф, а також ударів зброї масового ураження.

б) організації і забезпечення захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій.

в) захисту населення від ударів противника.

г) захисту населення від аварії.

2. Закон «Про ЦО України» гарантує кожному громадянинові захист життя і здоров'я від наслідків НС і застосування ЗМУ. За це відповідають:                           

а) Президент, облради, міськради, керівники підприємств.

б) КМУ, держадміністрації, виконавчі комітети, керівники підприємств та закладів.

в) Верховна Рада, обласні й міськвиконкоми, керівники закладів.

г) КМУ, обласні і міськради, керівники підприємств.

3. Система державних заходів, які проводяться в епідемічному осередку для запобігання поширенню інфекційних захворювань  – це:                                    

а)  обсервація;   б)  дератизація;   в)  преадаптація;   г)  карантин.

4. Причинами надзвичайних ситуацій (НС) можуть бути:                 

а) аварії, катастрофи, стихійні лиха;  б) епідемії, терористичні акти; в) збройні конфлікти;

г) всі відповіді правильні.

5. Начальником ЦО України є:                                                    

а) Президент.  б) Міністр оборони України.  в) Прем'єр-міністр України.

г) Міністр з надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення.

6. За масштабом та глибиною розрізняють 4 рівні надзвичайних ситуацій (НС)

а) 1) територіальний; 2) загальнодержавний; 3) світовий; 4) глобальний

б) 1) сільський; 2) міський; 3) районний; 4) обласний.

в) 1) загальнодержавний; 2) регіональний; 3) місцевий; 4) об’єктовий.

г) 1) територіальний; 2) міський;3) місцевий; 4) об’єктовий.                      

7. Правила поведінки у разі захоплення вас терористами як заручника:

а) по можливості якомога швидше опануйте себе

б) виконуйте всі вказівки терористів

в) вимагайте негайного звільнення

г) не провокуйте своїми вчинками терористів

д) запитуйте дозвіл на вчинення будь-яких дій (сісти, встати, попити, вийти в туалет)

е) з'ясуйте причини вашого захоплення у терористів                         

8. Надзвичайні ситуації, відповідно до кодексу цивільного захисту, класифікують:

а) за характером походження або причиною виникнення

б) за ступенем поширення

в) за порушенням нормальних умов проживання населення

г) Усі відповіді вірні

д) за розміром людських утрат та матеріальних збитків              

9. Природні явища, які призводять до катастрофічних ситуацій з раптовим порушенням

систем життєдіяльності населення, руйнуванням і знищенням матеріальних цінностей,

об’єктів народного господарства називають

а) катастрофами

б) катаклізмами

в) небезпечними природними явищами

г) стихійними лихами                                   

10. Що таке Єдина державна система цивільного захисту?            

а) рівноправність громадян

б) сукупність громадян

в) сукупність органів управління

г) недоторканність і безпека

 

Учитель предмета «Захист України»             М.Д.Міщенко

 

Немає коментарів:

Дописати коментар