вівторок, 20 квітня 2021 р.

З А Х И С Т У К Р А Ї Н И 10 КЛАС (ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ) 21.04.2021Р.


«Захист України» 10 -й клас 

 Розділ VІІ. Основи цивільного захисту

Тестові завдання до розділу . 

«Основи ЦЗ» (10 клас).                     

ВІДПОВІДІ НАДІСЛАТИ 21.04.2021

до 18.00. 21.04.21р. 

Вайбер   067 877 33 24 

                                                                     

Надзвичайна ситуація 

Запитання 1

варіанти відповідей
1
 

.обстановка на окремій території чи суб’єкті господарювання

на ній або водному об’єкті, яка характеризується порушенням

нормальних умов життєдіяльності населення, спричинена

катастрофою, аварією, пожежею, стихійним лихом, епідемією,

епізоотією, епіфітотією, застосуванням засобів ураження або

іншою небезпечною подією, що призвела (може призвести)

до виникнення загрози життю або здоров’ю населення, великої

кількості загиблих і постраждалих, завдання значних матеріальних збитків, а також до неможливості проживання 

населення на такій території чи об’єкті, провадження на ній

господарської діяльності.

 
2
 

...побутова обстановка , яка характеризується

нормальними умовами життєдіяльності населення,

не спричиненими стихійним лихом, епідемією

 а також до можливості проживання населення на такій 

території чи об’єкті, провадження на ній господарської діяльності.

Запитання 2

Надзвичайні ситуації, відповідно до Кодексу цивільного 

захисту, класифікують:  

варіанти відповідей
1
 

а) за характером життєдіяльності;

б) ступенем зупинки ;

в) розміром матеріальних прибутків.

 
2
 

а) за характером походження або причиною виникнення;

б) ступенем поширення;

в) розміром людських утрат та матеріальних збитків.

Запитання 3

Залежно від характеру походження подій,що можуть зумовити

виникнення НС на території України, визначають такі види

надзвичайних ситуацій:

варіанти відповідей
1
 

1) техногенного характеру;

2) природного характеру;

3) соціальні;

 4) воєнні

 
2
 

1) технічного характеру;

2)екологічного характеру;

3) психологічного.

4) пожежного

 
3
 

1) Дорожньо-транспортного характеру ;

2)селевого характеру;

 3) соціальні ;

 4)вибухонебезпечного

Запитання 4

Надзвичайний стан техногенного характеру -

варіанти відповідей
1
 

...це транспортні аварії (катастрофи), пожежі, неспровоковані вибухи чи їх загроза, аварії з викидом небезпечних хімічних, радіоактивних, біологічних речовин, раптове руйнування споруд та будівель, аварії на інженерних мережах і спорудах життєзабезпечення, гідродинамічні аварії на греблях, дамбах тощо.

 
2
 

...контрольований процес примноження або пошкодження майна, під час якого виникають небезпечні чинники для живих істот та довкілля.

 
3
 

..контрольований процес ,який виникає при будуванні гребель, дамб, коли вода поширюється з великою швидкістю і не  створює загрозу затоплення територій. 

Запитання 5

Чи вірне твердження ,що "НС природного характеру, 

або стихійні лиха — це небезпечні геологічні, метеорологічні,

гідрологічні морські та прісноводні явища, деградація ґрунтів чи

надр, природні пожежі, зміна стану повітряного басейну,

інфекційна захворюваність людей, сільськогосподарських

тварин, масове ураження сільськогосподарських рослин

хворобами чи шкідниками, зміна стану водних ресурсів

та біосфери тощо".

варіанти відповідей
1
 

частково

 
2
 

ні

 
3
 

так

Запитання 6

Соціальні надзвичайні ситуації —...

варіанти відповідей
1
 

...порушення нормальних умов життя та діяльності людей на окремій території чи об’єкті на ній або на водному об’єкті, спричинене протиправними діями терористичного і антиконституційного спрямування або пов’язане із зникненням (викраденням) зброї та небезпечних речовин, нещасними випадками з людьми тощо.

 
2
 

...подія, що сталася під час руху дорожньоготранспортного 

засобу, внаслідок якої загинули або зазнали травм люди чи 

заподіяна шкода майну.

 
3
 

...надходження різних хімічних речовин у навколишнє середовище: в атмосферу або на поверхню ґрунту, у відкриті водойми-накопичувачі та інші об’єкти з подальшим поширенням парів, аерозолів на території населених пунктів.

Запитання 7

Воєнні надзвичайні ситуації —... 

варіанти відповідей
1
 

...— порушення нормальних умов життя та діяльності людей на окремій території чи об’єкті на ній або на водному об’єкті, спричинене застосуванням звичайної зброї або зброї масового ураження, під час якого виникають вторинні чинники ураження населення, визначені в окремих нормативних документах.

 
2
 

...порушення нормальних умов життя та діяльності людей на окремій території чи об’єкті на ній або на водному об’єкті, потік суміші ґрунту й води, у якому багато каміння і уламків зруйнованих гірських порід і дерев., під час якого виникають вторинні чинники ураження населення, визначені в окремих нормативних документах.

 
3
 

...порушення нормальних умов життя тварин і людей на відведеній для них території або на водному об’єкті, спричинене застосуванням незвичайної зброї або зброї індивідуального ураження, під час якого виникають первинні чинники ураження

Запитання 8

Транспортні аварії поділяють на... 

варіанти відповідей
1
 

...автомобільні, залізничні, авіаційні, водні та трубопровідні.

 
2
 

....екологічні,дорожні,річкові

 
3
 

...водні,кранопровідні,земноводні,залізничні

Запитання 9

Дорожньо-транспортна пригода — 

варіанти відповідей
1
 

..подія ,яка може виникнути внаслідок стихійного лиха,

а також порушень технології виробництва, правил

експлуатації різних машин, обладнання і встановлених

норм безпеки.

 
2
 

...подія, що сталася під час несправності колії

дорожнього транспортного засобу, внаслідок якої 

загинули або зазнали травм люди чи заподіяна шкода

майну.


 
3
 

..подія, що сталася під час руху дорожнього транспортного 

засобу, внаслідок якої загинули або зазнали травм люди 

чи заподіяна шкода майну.

Запитання 10

Основними причинами аварій та катастроф на залізничному

транспорті є ...

варіанти відповідей
1
 

...несправність колії, рухомого складу, технічних

засобів керування,прорахунки відповідальних за 

безпеку руху поїздів тощо. 

 
2
 

..несправність дороги, технічних засобів керування,

прорахунки відповідальних за безпеку поїздів.

 
3
 

...несправність колії, рухомого складу, технічних

засобів керування,прорахунки відповідальних за 

безпеку руху електричних машин тощо. 

Запитання 11

Чи вірне твердження,що" під час катастрофи на

річковому і морському транспорті план дій на судні

передбачає: оголошення тривоги для екіпажу й пасажирів;

оцінку обстановки та вживання заходів щодо захисту людей,

які перебувають на судні; підготовку рятувальних засобів,

засобів для гасіння пожежі, а також механізмів захисту судна

від потрапляння води".

варіанти відповідей
1
 

так

 
2
 

ні

 
3
 

частково

Запитання 12

До хімічно небезпечних об’єктів господарського

комплексу належать підприємства, що виробляють ...

варіанти відповідей
1
 

....різноманітну екологічну  продукцію,  газопродукти, 

фармацевтичні препарати, а також підприємства, що

мають естетичні, значні водонапірні й хімічні споруди,

залізничні станції з об’єктами відстою, склади з отрутохімікатами,

 сховища, транспортні трубопроводи тощо. 

 
2
 

....різноманітну хімічну продукцію, нафтопродукти, 

фармацевтичні препарати, а також підприємства, що

мають холодоагенти, значні водонапірні й очисні споруди,

залізничні станції з об’єктами відстою, склади з

отрутохімікатами, сховища, транспортні трубопроводи тощо. .

 
3
 

.різноманітну біологічну продукцію, електропродукти, 

фармацевтичні препарати, а також підприємства,

щомають гарячоагенти, водонапірні споруди,

автобусні станції з об’єктами відстою, склади з

хімікатами,  транспортні газопроводи тощо. .


НАПРИКЛАД: 

1 ЗАПИТАННЯ ---ВІДПОВІДЬ 2 

( НАПИСАТИ   ВІДПОВІДЬ ПИСЬМОВО)

2 ЗАПИТАННЯ ---ВІДПОВІДЬ 1     

( НАПИСАТИ   ВІДПОВІДЬ ПИСЬМОВО)

 І ТАК ДАЛІ

 ВІДПОВІДЬ)

Немає коментарів:

Дописати коментар