вівторок, 20 квітня 2021 р.

З А Х И С Т У К Р А Ї Н И 10 КЛАС (ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ) 21.04.2021Р.


«Захист України» 10 -й клас 

 Розділ VІІ. Основи цивільного захисту

Тестові завдання до розділу . 

«Основи ЦЗ» (10 клас).                     

ВІДПОВІДІ НАДІСЛАТИ 21.04.2021

до 18.00. 21.04.21р. 

Вайбер   067 877 33 24 

                                                                     

Надзвичайна ситуація 

Запитання 1

варіанти відповідей
1
 

.обстановка на окремій території чи суб’єкті господарювання

на ній або водному об’єкті, яка характеризується порушенням

нормальних умов життєдіяльності населення, спричинена

катастрофою, аварією, пожежею, стихійним лихом, епідемією,

епізоотією, епіфітотією, застосуванням засобів ураження або

іншою небезпечною подією, що призвела (може призвести)

до виникнення загрози життю або здоров’ю населення, великої

кількості загиблих і постраждалих, завдання значних матеріальних збитків, а також до неможливості проживання 

населення на такій території чи об’єкті, провадження на ній

господарської діяльності.

 
2
 

...побутова обстановка , яка характеризується

нормальними умовами життєдіяльності населення,

не спричиненими стихійним лихом, епідемією

 а також до можливості проживання населення на такій 

території чи об’єкті, провадження на ній господарської діяльності.

Запитання 2

Надзвичайні ситуації, відповідно до Кодексу цивільного 

захисту, класифікують:  

варіанти відповідей
1
 

а) за характером життєдіяльності;

б) ступенем зупинки ;

в) розміром матеріальних прибутків.

 
2
 

а) за характером походження або причиною виникнення;

б) ступенем поширення;

в) розміром людських утрат та матеріальних збитків.

Запитання 3

Залежно від характеру походження подій,що можуть зумовити

виникнення НС на території України, визначають такі види

надзвичайних ситуацій:

варіанти відповідей
1
 

1) техногенного характеру;

2) природного характеру;

3) соціальні;

 4) воєнні

 
2
 

1) технічного характеру;

2)екологічного характеру;

3) психологічного.

4) пожежного

 
3
 

1) Дорожньо-транспортного характеру ;

2)селевого характеру;

 3) соціальні ;

 4)вибухонебезпечного

Запитання 4

Надзвичайний стан техногенного характеру -

варіанти відповідей
1
 

...це транспортні аварії (катастрофи), пожежі, неспровоковані вибухи чи їх загроза, аварії з викидом небезпечних хімічних, радіоактивних, біологічних речовин, раптове руйнування споруд та будівель, аварії на інженерних мережах і спорудах життєзабезпечення, гідродинамічні аварії на греблях, дамбах тощо.

 
2
 

...контрольований процес примноження або пошкодження майна, під час якого виникають небезпечні чинники для живих істот та довкілля.

 
3
 

..контрольований процес ,який виникає при будуванні гребель, дамб, коли вода поширюється з великою швидкістю і не  створює загрозу затоплення територій. 

Запитання 5

Чи вірне твердження ,що "НС природного характеру, 

або стихійні лиха — це небезпечні геологічні, метеорологічні,

гідрологічні морські та прісноводні явища, деградація ґрунтів чи

надр, природні пожежі, зміна стану повітряного басейну,

інфекційна захворюваність людей, сільськогосподарських

тварин, масове ураження сільськогосподарських рослин

хворобами чи шкідниками, зміна стану водних ресурсів

та біосфери тощо".

варіанти відповідей
1
 

частково

 
2
 

ні

 
3
 

так

Запитання 6

Соціальні надзвичайні ситуації —...

варіанти відповідей
1
 

...порушення нормальних умов життя та діяльності людей на окремій території чи об’єкті на ній або на водному об’єкті, спричинене протиправними діями терористичного і антиконституційного спрямування або пов’язане із зникненням (викраденням) зброї та небезпечних речовин, нещасними випадками з людьми тощо.

 
2
 

...подія, що сталася під час руху дорожньоготранспортного 

засобу, внаслідок якої загинули або зазнали травм люди чи 

заподіяна шкода майну.

 
3
 

...надходження різних хімічних речовин у навколишнє середовище: в атмосферу або на поверхню ґрунту, у відкриті водойми-накопичувачі та інші об’єкти з подальшим поширенням парів, аерозолів на території населених пунктів.

Запитання 7

Воєнні надзвичайні ситуації —... 

варіанти відповідей
1
 

...— порушення нормальних умов життя та діяльності людей на окремій території чи об’єкті на ній або на водному об’єкті, спричинене застосуванням звичайної зброї або зброї масового ураження, під час якого виникають вторинні чинники ураження населення, визначені в окремих нормативних документах.

 
2
 

...порушення нормальних умов життя та діяльності людей на окремій території чи об’єкті на ній або на водному об’єкті, потік суміші ґрунту й води, у якому багато каміння і уламків зруйнованих гірських порід і дерев., під час якого виникають вторинні чинники ураження населення, визначені в окремих нормативних документах.

 
3
 

...порушення нормальних умов життя тварин і людей на відведеній для них території або на водному об’єкті, спричинене застосуванням незвичайної зброї або зброї індивідуального ураження, під час якого виникають первинні чинники ураження

Запитання 8

Транспортні аварії поділяють на... 

варіанти відповідей
1
 

...автомобільні, залізничні, авіаційні, водні та трубопровідні.

 
2
 

....екологічні,дорожні,річкові

 
3
 

...водні,кранопровідні,земноводні,залізничні

Запитання 9

Дорожньо-транспортна пригода — 

варіанти відповідей
1
 

..подія ,яка може виникнути внаслідок стихійного лиха,

а також порушень технології виробництва, правил

експлуатації різних машин, обладнання і встановлених

норм безпеки.

 
2
 

...подія, що сталася під час несправності колії

дорожнього транспортного засобу, внаслідок якої 

загинули або зазнали травм люди чи заподіяна шкода

майну.


 
3
 

..подія, що сталася під час руху дорожнього транспортного 

засобу, внаслідок якої загинули або зазнали травм люди 

чи заподіяна шкода майну.

Запитання 10

Основними причинами аварій та катастроф на залізничному

транспорті є ...

варіанти відповідей
1
 

...несправність колії, рухомого складу, технічних

засобів керування,прорахунки відповідальних за 

безпеку руху поїздів тощо. 

 
2
 

..несправність дороги, технічних засобів керування,

прорахунки відповідальних за безпеку поїздів.

 
3
 

...несправність колії, рухомого складу, технічних

засобів керування,прорахунки відповідальних за 

безпеку руху електричних машин тощо. 

Запитання 11

Чи вірне твердження,що" під час катастрофи на

річковому і морському транспорті план дій на судні

передбачає: оголошення тривоги для екіпажу й пасажирів;

оцінку обстановки та вживання заходів щодо захисту людей,

які перебувають на судні; підготовку рятувальних засобів,

засобів для гасіння пожежі, а також механізмів захисту судна

від потрапляння води".

варіанти відповідей
1
 

так

 
2
 

ні

 
3
 

частково

Запитання 12

До хімічно небезпечних об’єктів господарського

комплексу належать підприємства, що виробляють ...

варіанти відповідей
1
 

....різноманітну екологічну  продукцію,  газопродукти, 

фармацевтичні препарати, а також підприємства, що

мають естетичні, значні водонапірні й хімічні споруди,

залізничні станції з об’єктами відстою, склади з отрутохімікатами,

 сховища, транспортні трубопроводи тощо. 

 
2
 

....різноманітну хімічну продукцію, нафтопродукти, 

фармацевтичні препарати, а також підприємства, що

мають холодоагенти, значні водонапірні й очисні споруди,

залізничні станції з об’єктами відстою, склади з

отрутохімікатами, сховища, транспортні трубопроводи тощо. .

 
3
 

.різноманітну біологічну продукцію, електропродукти, 

фармацевтичні препарати, а також підприємства,

щомають гарячоагенти, водонапірні споруди,

автобусні станції з об’єктами відстою, склади з

хімікатами,  транспортні газопроводи тощо. .


НАПРИКЛАД: 

1 ЗАПИТАННЯ ---ВІДПОВІДЬ 2 

( НАПИСАТИ   ВІДПОВІДЬ ПИСЬМОВО)

2 ЗАПИТАННЯ ---ВІДПОВІДЬ 1     

( НАПИСАТИ   ВІДПОВІДЬ ПИСЬМОВО)

 І ТАК ДАЛІ

 ВІДПОВІДЬ)

вівторок, 13 квітня 2021 р.

З А Х И С Т У К Р А Ї Н И 10 КЛАС (ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ)

 

«Захист України» 10 -й клас 

 Розділ VІІ. Основи цивільного захисту

Тестові завдання до розділу . «Основи ЦЗ» (10 клас).                     

ВІДПОВІДІ НАДІСЛАТИ ДО 16.04.2021

 Вайбер   067 877 33 24 

елекртонна пошта 380678773324@ukr.net   

Тема 2. Надзвичайні ситуації природного, техногенного, воєнного і соціально-політичного характеру.

Урок 3. Надзвичайні ситуації, які характерні для регіону, їх наслідки для життєдіяльності населення та суб’єктів господарювання.

Мета для учня:

Знаннєвий компонент: розуміє, які характерні для регіону НС, їх наслідки для життєдіяльності населення та суб’єктів господарювання.

Діяльнісний компонент: наводить приклади виникнення надзвичайних ситуацій в Україні та за її межами; потенційно небезпечні об’єкти міста (району).

Ціннісний компонент: пояснює негативний вплив надзвичайних ситуацій на довкілля  та життєдіяльність людини.

I. Актуалізація опорних знань і умінь учнів.

Пригадайте:

1. Уражаючи факторами  ядерного вибуху.

2. Види ядерного вибуху за потужністю.

3. Класифікацію бойових отруйних речовин.

II. Мотивація навчальної діяльності.

Поміркуйте й скажіть, чи є у вашому місті (селі) потенційно небезпечні об’єкти? Чи можна попередити виникнення НС пов’язаних з ними?

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

Використовуючи презентацію вчителя та підручник § 43 опрацювати урок за таким планом:

Вивчення можливих надзвичайних подій, характерних для певної місцевості, дає змогу диференційовано й спрямовано братися до розробки та здійснення заходів, які можуть пом’якшити наслідки аварій, катастроф та стихійного лиха.

1) Потенційно небезпечні та небезпечні об’єкти нашого регіону?       (прочитати підручник с.198)

2) Надзвичайні ситуації природного характеру, які характерні для нашого регіону:  (слайди №№ 3, 4)

- землетрус підземні поштовхи у земній корі;        (слайд № 5)

- град – частинки льоду;                                       (слайд № 6)

- ураган – це вітер силою 12 балів за шкалою Бофорта;  (слайд № 7)

- смерчсильний вихор;                          (слайд № 8)

- повіньстихійне лихо;                        (слайд № 9)

- блискавкаелектричний розряд між хмарами або між хмарою і землею. (слайд № 10)

- лісова пожежастихійне лихо;                   (слайд № 11)

- снігові замети;                                              (слайд № 12)

- специфічним стихійним лихом є засуха; ;         (слайд № 13)

3) Надзвичайні ситуації техногенного характеру, які характерні  для нашого регіону: (слайд № 14)

- автомобільні аварії;                                                ( слайд № 15)

- аварії і катастрофи на залізничному транспорті;  ( слайд № 16)

- пожежі;                                                                                   ( слайд № 17)

- можливе  радіаційне забруднення  нашого регіон;       (слайд № 18)

- аварії з викидом СДОР;                             (слайд № 19)

4) Надзвичайні ситуації  соціально-політичного характеру .   (слайд № 20)

5) Епідемії - масове, прогресуюче за часом і в просторі в межах визначеного регіону розповсюдження інфекційної хвороби людей,

IV. Закріплення матеріалу.

Скласти опорний конспект за планом уроку та надіслати для перевірки.

Презентація надана на платформі Google classroom до уроку 3. Надзвичайні ситуації, які характерні для регіону, їх наслідки для життєдіяльності населення та суб’єктів господарювання.    (файли презентації для перегляду додаються).

Презентація до уроку 3. Надзвичайні ситуації, які характерні для регіону, їх наслідки для життєдіяльності населення та суб’єктів господарювання.

   


 
Тестові завдання до розділу . «Основи ЦЗ» (10 клас). 

1. Цивільний захист - це державна система органів управління, сил і засобів, що

створюється для:                               

а) завдання противнику авіа ударів, стихійних лих і аварій та катастроф, а також ударів зброї масового ураження.

б) організації і забезпечення захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій.

в) захисту населення від ударів противника.

г) захисту населення від аварії.

2. Закон «Про ЦО України» гарантує кожному громадянинові захист життя і здоров'я від наслідків НС і застосування ЗМУ. За це відповідають:                           

а) Президент, облради, міськради, керівники підприємств.

б) КМУ, держадміністрації, виконавчі комітети, керівники підприємств та закладів.

в) Верховна Рада, обласні й міськвиконкоми, керівники закладів.

г) КМУ, обласні і міськради, керівники підприємств.

3. Система державних заходів, які проводяться в епідемічному осередку для запобігання поширенню інфекційних захворювань  – це:                                    

а)  обсервація;   б)  дератизація;   в)  преадаптація;   г)  карантин.

4. Причинами надзвичайних ситуацій (НС) можуть бути:                 

а) аварії, катастрофи, стихійні лиха;  б) епідемії, терористичні акти; в) збройні конфлікти;

г) всі відповіді правильні.

5. Начальником ЦО України є:                                                    

а) Президент.  б) Міністр оборони України.  в) Прем'єр-міністр України.

г) Міністр з надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення.

6. За масштабом та глибиною розрізняють 4 рівні надзвичайних ситуацій (НС)

а) 1) територіальний; 2) загальнодержавний; 3) світовий; 4) глобальний

б) 1) сільський; 2) міський; 3) районний; 4) обласний.

в) 1) загальнодержавний; 2) регіональний; 3) місцевий; 4) об’єктовий.

г) 1) територіальний; 2) міський;3) місцевий; 4) об’єктовий.                      

7. Правила поведінки у разі захоплення вас терористами як заручника:

а) по можливості якомога швидше опануйте себе

б) виконуйте всі вказівки терористів

в) вимагайте негайного звільнення

г) не провокуйте своїми вчинками терористів

д) запитуйте дозвіл на вчинення будь-яких дій (сісти, встати, попити, вийти в туалет)

е) з'ясуйте причини вашого захоплення у терористів                         

8. Надзвичайні ситуації, відповідно до кодексу цивільного захисту, класифікують:

а) за характером походження або причиною виникнення

б) за ступенем поширення

в) за порушенням нормальних умов проживання населення

г) Усі відповіді вірні

д) за розміром людських утрат та матеріальних збитків              

9. Природні явища, які призводять до катастрофічних ситуацій з раптовим порушенням

систем життєдіяльності населення, руйнуванням і знищенням матеріальних цінностей,

об’єктів народного господарства називають

а) катастрофами

б) катаклізмами

в) небезпечними природними явищами

г) стихійними лихами                                   

10. Що таке Єдина державна система цивільного захисту?            

а) рівноправність громадян

б) сукупність громадян

в) сукупність органів управління

г) недоторканність і безпека

 

Учитель предмета «Захист України»             М.Д.Міщенко