середа, 30 березня 2022 р.

З А Х И С Т У К Р А Ї Н И 10 КЛАС

  ОСНОВИ  ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

«Захист УКРАЇНИ» 10 -й клас 

                             Конспект уроку для дистанційного навчання                                                                                                                                                                                            Розділ VІІ. Основи цивільного захисту

Підручник Захист Вітчизни ( параграф 40-41сторінки 183-192 ) опрацювати 

Тема 2. Надзвичайні ситуації природного, техногенного, воєнного і соціально-політичного характеру.

Урок 1. Причини виникнення та класифікація надзвичайних ситуацій.

Загальні ознаки надзвичайних ситуацій. Рівні надзвичайних ситуацій.

Мета для учня:

Знаннєвий компонент: характеризувати причини виникнення надзвичайних ситуацій, їх вплив на довкілля та безпеку життєдіяльності людини.

Діяльнісний компонент: аналізувати негативний вплив надзвичайних ситуацій на довкілля  та життєдіяльність людини.

Ціннісний компонент: оцінювати обстановку в надзвичайних ситуаціях та визначати заходи, щодо попередження надзвичайних ситуацій суспільного, соціально-політичного та терористичного походження.

I. Актуалізація опорних знань і умінь учнів.

Пригадайте:

1. Назвати основні положення нормативно-правової бази цивільного захисту та міжнародні розпізнавальні  знаки?

2. Які ви знаєте складові єдиної державної системи цивільного захисту?

3. Поясніть важливість знань основ цивільного захисту?.

II. Мотивація навчальної діяльності.

Щодня в світі фіксують тисячі подій, під час яких відбувається порушення нормальних умов життя і діяльності людей (стихійні лиха, аварії, катастрофи, епідемії, терористичні акти, збройні конфлікти). Вони призводять до загибелі людей і до значних матеріальних втрат. Такі події називають надзвичайними ситуаціями (НС).

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

Причини виникнення та класифікація надзвичайних ситуацій. ( слайд № 4)

Надзвичайна ситуація це - порушення  нормальних умов життя і діяльності людей на об'єкті або території, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом або іншою небезпечною ситуацією, що призвела або може призвести до загибелі людей та матеріальних втрат.  ( слайд № 5)                                                                             

Надзвичайні ситуації, відповідно до Кодексу цивільного захисту, класифікують: ( слайд № 6)

Завдання: прочитати та записати  види надзвичайних ситуацій від характеру походження подій на території України (підручник  с.183-190).

2. Загальні ознаки надзвичайних ситуацій. Рівні надзвичайних ситуацій.

(слайд 11)

Що більше постраждалих людей під час НС, то ширшу територію вона охоплює.

І навпаки. Через це за основу чинних класифікацій НС за їх масштабом найчастіше беруть територіальний принцип, за яким НС поділяють на  локальні,  обєктовімісцевірегіональнізагальнодержавніконтинентальні та глобальні ( підручник с. 191-192). Завдання: прочитати та записати ознаки та рівні надзвичайних ситуацій.

IV. Закріплення матеріалу (відповіді на питання надіслати ).

Теоретичні завдання: (знайти відповідь у тексті підручника стор.183-192)

1. Яку подію називають надзвичайною ситуацією? За якими ознаками поділяють їх і на які групи за причиною виникнення?

2. Наведіть приклади надзвичайних ситуацій техногенного характеру, чому їх ще називають антропогенними?

3. Назвіть стихійні лиха, які трапляються в Україні.

4. Охарактеризуйте соціальні та воєнні надзвичайні ситуації.

5. Які причини і чим небезпечні транспортні аварії, вибухи побутового газу, пожежі та гідродинамічні аварії?

6. У яких ситуаціях можливий викид радіоактивних і небезпечних хімічних речовин?

7. Охарактеризуйте стихійні лиха, які можуть трапитися у вашій місцевості.

8. Що потрібно зробити, якщо ви побачили на зупинці  пакет?

9. Якого характеру є дана НС пов’язана з розповсюдженням корона вірусу?

 

Творче завдання: скласти  презентацію (до 7 слайдів) по темі : «Класифікація НС».

Інформація для зворотнього зв’язку з учителем (указати електронну адресу, номер телефону для Вайбер-звязку, через клас-рум тощо)

 

 

 
 Немає коментарів:

Дописати коментар